Inspirován Lunou

Překrásná jsou velkou lunou ozářená oblaka. To je název nové výstavy Václava Kocuma, kterou je možné si prohlédnout v knihkupectví Serius v Jablonci nad Nisou vedle radnice. Vernisáž se konala minulý týden v úterý 26. května a obrazy zde budou nainstalovány do konce června 2015.

Více fotografií z vernisáže na webových stránkách Vladimíry Dvořákové zde

Kocum 60

Představujeme výstavu malíře Václava Kocuma, která uspořádána byla k jeho životnímu jubileu. Před derniérou jsme ještě zdokumentovali aranžmá výstavy tak, aby si P.T. publikum dokázalo udělat obrázek její skutečné realizace v Městském divadle v Jablonci n. N., když vystavovaná díla byla rozmístěna ve všech divadelních prostorách, ta nejstěžejnější, jakési milníky, pak představena byla přímo na pódiu během a po komponovaném pořadu „Mému kraji“, který byl současně vernisáží celé výstavy a pro malíře ho připravili jeho přátelé.

Přízemí reprezentovala díla malířova jizerskohorského období, v patře pak prezentována byla tvorba současná, tedy díla abstraktní. Výstava trvala šest týdnů, vyjma pochopitelně děl situovaných na pódiu, které uvolněno muselo být již dne následujícího.

Slavnostního večera se zúčastnilo na dvě stě diváků, malířových přátel a sympatizantů. Fotografovala paní Vladimíra Dvořáková, foto pro publikování upravil Milan Brož.

MB
Více fotografií můžete zhlédnout zde

Současná tvorba


Václav Kocum mezi svými abstraktními obrazy. Foto: Vladimíra Dvořáková
Vlídný klid
Počátek
Koacervát
A den třetí
Křídla motýlí
Evoluce
Pár
Ženství
Žluté údolíVáclav Kocum


Václav Kocum se narodil 6. dubna 1955 v Tanvaldu. Vystudoval Technickou univerzitu v Liberci, obor Sklářská technologie. V roce 1978 absolvoval krajinářský kurs v Sobotce. Od roku 1994 je ve svobodném povolání. V roce 1999 podnikl studijní cestu do Itálie.

Výběr nejdůležitějších výstav:
1991 - Městská galerie My, Jablonec nad Nisou
1993 - Městská galerie My, Jablonec nad Nisou
2000 - Zemská vinotéka, Liberec
2003 - Národní dům na Vinohradech, Praha
2004 - kostel Dr. Farského, Jablonec nad Nisou
2005 - Klub Ex, Jablonec nad Nisou
2009 - Muzeum místní historie, Josefův Důl
2014 - Galerie EVEKO, Jablonec nad Nisou
2014 - Studio Citadela, Praha

2001 - Galerie bratří Čapků, ilustrátoři přírody, kolektivní výstava

Realizace:
- Hotel Zlatý Lev, obrazy, Jablonec nad Nisou
- Hotel Petřín, obrazy, Jablonec nad Nisou
- GE Money Bank, obrazy, Jablonec nad Nisou

2010 - ilustrace ke knize Horské lesy s texty G. Leutelta

Jeho díla jsou zastoupená v četných soukromých sbírkách doma i v zahraničí.


Když vzal Václav Kocum poprvé na konci 70. let do ruky olejové barvy, namaloval les. Spontánně, bez jakékoliv kalkulace. A to naznačilo jeho zájem a cestu na dlouhou dobu. Nemůžeme se tomu divit. Vyrůstal v lůně Jizerských hor, v Jablonci nad Nisou. Četné výlety, procházky, hledání hub a sběr borůvek v hlubokých lesích zanechaly stopy. Při cestách do poutního místa Hejnice přes hřebeny Jizerek v něm vyvstalo tušení různých významů.

V osmdesátých letech se seznamuje s českým informelem šedesátých let. Do jeho obrazů vstupuje sádra, dřevo, písek, kamínky. Předmětem jeho zájmu je však stále příroda. V první polovině 90. let se začínají v jeho tvorbě objevovat prvky lyrické abstrakce, což vyvrcholilo výstavou v galerii My v roce 1993. V roce 1995 je doslova zasažen krásou a dramatičností severních strání Jizerských hor. Analytickým způsobem tyto partie prozkoumává, jak sám říká: "Jsou oblasti, kde znám každý kámen." A tak začalo patnáctileté období, ve kterém vládla tématika Jizerských hor. Chceme-li toto období nějak charakterizovat, můžeme říci, že se pohyboval od expresivního výrazu zbaveného zbytečných detailů a  akcentující přítomnosti všeobjímajícího vesmíru až k romantizujícím tendencím Mařákovy školy.

Jizerskohorské období bylo na začátku nového tisíciletí krátce přerušeno jednou epizodou. Autorova láska k jazzové hudbě je známa a není divu, že silné emotivní zážitky z návštěv koncertů i z častého poslechu světových velikánů akcelerovaly jeho touhu se k fenoménu jazzu vyjádřit. Často přišel z koncertu a usedl k plátnu a pod silným dojmem jej expresivní metodou tu noc dokončil. Vrcholem této epizody byla samostná výstava v Národním domě na Vinohradech v Praze v roce 2003 v rámci Swingového festivalu. Výstava nesla název "Jazz v obrazech".

Začátek tisíciletí byl poznamenán ještě jednou, osudovou, událostí. Seznámil se s dílem německého spisovatele Gustava Leutelta, především s jeho prací "Kniha o lese". Provedl syntézu jeho básnického projevu, svých zážitků z dlouhodobých pobytů v Jizerských horách a svého malířského výrazu. Výsledkem jsou ilustrace ke knize "Horské lesy" a několik výstav.

Po roce 2010 se autor na čas odmlčel. Přemýšlí o současném světě, o konzumní společnosti, o globálních problémech, o úloze a postavení výtvarníka. Na nějakou dobu propadl skepsi. Ta však naštěstí netrvá věčně. Uvědomuje si určitou povinnost. Má znovu pocit nutnosti sdělovat. Má chuť, sílu, víru. A má se i o co opřít. Již před deseti lety si vypěstoval svoji ojedinělou kresebnou křivku, čáru, klikyhák, jejímž prostřednictvím vytváří naprosto originální strukturu. Tato struktura, do značné míry chaotická, vytváří v ploše, na podmalovaném základě chvění. Tu lehce dráždivé, jindy tiché, zklidňující. Dále tu jsou životní zkušenosti, klikatá cesta životní i malířská.


To vše způsobilo, že na to, aby vyjádřil své pocity a postoje, již nestačí reagovat na zádumčivou krásu Jizerských hor. Autor chce ve své nové tvorbě akcentovat ticho, vlídný klid, radost z prostého bytí. Hledá hodnoty, které mu v současné společnosti chybí. Sledujeme-li malířský vývoj Václava Kocuma, který trvá více jak 35 let, docházíme k přesvědčení, že současná abstrakce je logickým vyústěním jeho cesty.

Dr. Jan Geisler
Obraz za víc jak 2,5 miliardy korun

Václav Kocum malířského mistra prostě nezapře. A okolí to o něm dobře ví. Proto se na něho obrátil také muž jménem Honza (víc z pochopitelných důvodů ze jména neuvedl), aby mu namaloval perifráze obrazů norského malíře Edvarda Muncha.

Malíř Václav Kocum (vpravo) před svými Munchovými obrazy
A tento rok, kdy můžeme vzpomenout 70 let od úmrtí tohoto osobitého umělce, byl v Městském divadle v Jablonci nad Nisou na námět Václava Kocuma uspořádán komponovaný večer jako pocta norskému malíři, kde byly všechny vzniklé perifráze na Honzovu zakázku k vidění. Pan Honza se večera samozřejmě účastnil, dokonce vystoupil společně s malířem Václavem Kocumem na pódiu. Večer režíroval Milan Brož a vlastně sepsal i scénář a texty, které v pořadu spolu s Irenou Kaufmanovou přednesl obecenstvu. O hudební doprovody se postarali Lubomír Blafka s klavírem a Karel Jiroš s kytarou. Diváci měli na závěr možnost přijít na jeviště a prohlédnout si všechny vystavované obrazy pěkně zblízka. "Hezčí než od Muncha, že?" bylo slyšet z davu. Na jeviště se totiž přesunulo téměř celé hlediště. "Překvapilo mě, kolik lidí projevilo zájem!" řekl Václav Kocum.


Celkem pódium jabloneckého divadla zdobilo šest obrazů: Výkřik, který se mimochodem prodal na aukci v roce 2012 v přepočtu za neuvěřitelných 2 623 904 300 korun, Beznaděj, Úzkost, Večer na ulici Karla Johana, Noc v St. Cloud a Vampýr.

Fotografie z večera pořídil a dal laskavě k dispozici maršovický fotograf Jaroslav František Švásta.

(jo)

Výkřik v podání Václava Kocuma.
Perifráze slavného obrazu prodaného za 119 922 500 dolarů. 
Karel Jiroš doprovodil Výkřik a další depresivně laděné obrazy
zdařilým hudebním vystoupením. 

Více fotografií z komponovaného večera v jabloneckém divadle můžete zhlédnout zdeODHALENÍ

* výstava jednoho dne jednoho obrazu malíře Václava Kocuma
* proběhla v podvečer 26. června 2014
* v příležitostné galerii EVEKO – Jablonec nad Nisou

Malý úryvek z rozhovoru několik dnů po té: „… musím uznat, to teda bylo … překvapení!“
„Bylo, že?!“
„Kvůli tomu jste to dělali, né?“
„Také, samo sebou, ale i kvůli ukázce Václavových poloh, poloh jeho tvorby … a … vy jste hudebník, ne? ... tak jste musel slyšet to ticho, tu pauzu, když jsem to odhalil … krájet se dalo, to bylo alespoň na dvě celý, ne?“
„Bylo, jasně, … a pak ten aplaus, ten ohlas … to bylo překvapení, fakt!!!“

Dámy a pánové,

není to tak dlouho, kdy malíř Václav Kocum zde v těchto prostorách představil svoji volnou tvorbu, ve které navazuje na tradice české imaginativní abstrakce.
Dnes Vám chce představit druhou tvář – tedy další polohu své tvorby.

V této chvíli došlo k odhalení obrazu.

Možná že jste trochu v šoku, ale !!! je třeba si uvědomit pár okolností:

1- Proč okouzlení Prahou … Znáte umělce, který není naší Matičkou okouzlen – navíc rodák křtěný Vltavou, po tatínkovi čistokrevný Pražák, jako chlapeček běhával po letenských pláních a stráních, byv v té době opatrován dědečkem a babičkou – a … zíral na Stalinův pomník.

2- Proč tento malířský rukopis? Odpověď je též snadná: Před lety měl Václav možnost restaurovat kolekci obrazů Jana Vochoče, současníka Alfonse Muchy. Tady si osvojil jeho pointilistickou methodu. A … se seznámil s tvorbou významného fotografa, Karla Plicky, který se Praze intenzivně věnoval. Syntézou obého byl už jen krůček k převyprávění motivu K. Plicky – Hradčan – malířským rukopisem právě Jana Vochoče.

V poslední době Vás přesvědčujeme všemi silami, že Václav se přerodil ve výtvarníka abstraktního, a teď – tohle. Ale pozor, sounáležitosti jsou nemalé. Ve volné – tedy abstraktní Václavově tvorbě vzniká jakési chvění v ploše vytvořené jemnou kresebnou strukturou dávající pocit prostoru..., na straně druhé chvění vznikající minimalizací pohybu uhlu až v bod ... čili chvění, které vytváří pointilistická tečka či skvrna. V obou případech je jak obsah, tak výtvarná forma zcela odlišné, ovšem, u obou je výsledkem chvění v ploše … vizuálně tedy v prostoru.

Hudbou nám byla „Kapela u města Vídně“ – jablonecké uskupení nejen profesionálních hudebníků zabývající se převážně písničkami staropražskými.

Milan Brož – průvodce podvečerem

Z jednodenní výstavy jednoho obrazu jednoho malíře.
Více foto zde

GENESIS přesídlil do Prahy

Vernisáž 
Václav Kocum: Genesis
 Aktualizováno v úterý · Místo focení: Kavárna Citadela

Do 31. 8. 2014 byla v Kavárně Citadela, Klimentská 16, Praha 1, otevřena výstava abstraktních obrazů jabloneckého malíře Václava Kocuma.

A čím se Pražanům autor prezentuje? „Vystavuji cyklus obrazů, který jsem již ukázal Jablonečákům před měsícem a půl v příležitostné výstavní síni EVEKO v Jablonci nad Nisou. Jedná se o soubor duchovních obrazů, malba všech abstraktních děl – ano, obracím se k abstraktnímu vyjádření mých pocitů - je na plátně, a…,“ dodává ještě, „ to je ta druhá základní změna v mé tvorbě, když doposud jsem tvořil převážně na desky.“

Tolik vyjádření samotného výtvarníka. A já jen mohu dodat – stojí to za zhlédnutí, opravdu. Nakonec – přijďte se podívat.

Milan Brož – průvodce vernisáží

Výstava GENESIS se přestěhovala do umělecké kavárny Citadela v Klimentské ulici, Praha. Přístupná je denně po oba prázdninové měsíce.
Další foto zde